Oma väylä kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16-29 -vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus. Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Lisäksi sinulla voi olla diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon saat hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Jos saat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, et voi saada Oma väylä -kuntoutusta.

Kuntoutuksen kesto

Kuntoutus kestää yhden vuoden.

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmä tapaamista
 • 1-2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi osallistut 3 seurantatapaamiseen, kun  kuntoutusjaksosi on päättymässä.

Tapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Läheisten ryhmätapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai muussa erillisessä ryhmätyötilassa.

Kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä kuntoutuksessa saat

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö ja ryhmätapaamisten tarkoitus on

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi
 • vahvistaa itsetuntoasi
 • antaa sinulle keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota sinulle vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • on mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saada tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

Oma väylä kuntoutustiimissämme työskentelevät

Neuropsykologi

Jenny

Sairaanhoitaja/musiikkiterapeutti

Petri

Sosiaaliohjaaja/psykoterapeutti

Jussi

Työelämän asiantuntija/TtM

Teija

Lisätietoja Kelan sivuilta

Oma väylä -kuntoutus